รับเงินจาก Google ทำอย่างไรมาดูกัน

ในขั้นตอนวิธีการรับเงินนั้น Google จะจ่ายเงินให้คุณก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้ครบ 100$ เมื่อคุณมีรายได้ประมาณ 50$ ทาง Google จะส่ง PIN มาให้คุณ
ทางจดหมาย ตามที่อยู่ที่ได้สมัครไว้ให้คุณนำ PIN นั้นกรอกในข้อมูลของคุณ โดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้
การกรอกข้อมูล PIN

1. หลังจาก Login เข้าระบบจะเห็นข้อความYou payments are currently
on hold. Action is required to release payment Click here for details
ให้คลิกที่ Click here for details

2. ที่ Required Action ให้คลิกที่ Please enter your PIN

3. ใส่หมายเลข PIN ของคุณ แล้วคลิก Submit PINการกรอกข้อมูล TAX
คุณต้องกรอกข้อมูลภาษี ถ้าคุณไม่กรอกก็ไม่มีทางที่จะได้รับเงินจาก Google
ถึงแม้จะได้ครบ 100$ แล้วก็ตาม
โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หลังจาก Login เข้าระบบ ให้ไปที่ My Account >> Tax information

2. Or, use this wizard to fine the correct form :
Are you a U.S. person (for example a U.S. corporation,........................... )?
ให้เลือก No แล้วคลิก >>Continue

3. Do you have U.S. Activities related to you participation
in AdSense?ให้เลือก No (certity no U.S. Activities) แล้วคลิก >>Continue

4. ใส่ชื่อของคุณลงในช่อง Signature of Publisher ...........
(เค้าจะถือว่าเป็นลายเซ็นต์ ของคุณ) จากนั้นให้ คลิกที่ Submit information

เลือกวิธีการรับเงิน แนะนำว่าให้คุณรับเป็นเช็คครับโดยให้คุณเข้าไปแก้ไขหรือ
เลือกวิธีการรับเงินที่ My Account ในส่วนของ Payment Details [edit]
คลิกที่ edit แล้วเลือกวิธีการรับเช็ค ซึ่งจะมีอยู่ 2 วิธี คือ•

Check - Standard Delivery * คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยใช้เวลา 2-3 สัปดาห์

Check - Secured Express Delivery
($24.00 Processing Fee) คุณต้องเสียค่าธรรมเนียม 24$ ใช้เวลา 1 สัปดาห์

เมื่อเลือกวิธีการการชำระเงินแล้วให้คลิกที่ >>Continue
จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Payment Currency (Check - Standard Delivery)
คุณเลือกครับว่าจะรับเงินเป็น US Dollars หรือ Thai Baht (ผมเลือกเป็น Thai Baht ครับ )
ที่ในส่วนของ Checks will be made out in: เมื่อเลือกแล้วให้คลิกที่
Save changesที่สำคัญข้อมูลที่อยู่ของคุณต้องถูกต้องด้วยนะครับ
เพราะ Google จะส่งเช็คมาให้ตามที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้คุณเข้า
ไปแก้ไขที่ My Account ในส่วนของ Payee Information [edit]
ให้คลิกที่ edit จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่ Save changes

จากนั้นให้รอสัก 2-3 สัปดาห์ Google ก็จะส่งเช็คมาถึงเรา ให้คุณนำเช็คนั้น
ไปขึ้นเงินทีธนาคาร ถ้าคุณเลือกรับเงินเป็น Thai Baht คุณจะได้รับเช็คเร็วมาก

** หมายเหตุ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน และประเทศได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น